Συντήρηση συστήματος λαδιού

oil system

oil system

Παρά την υψηλή τεχνολογία που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη των σύγχρονων λαδιών, επιτρέποντας την αντικατάστασή τους μετά από πολλά χιλιόμετρα, τα πακέτα προσθέτων που περιέχουν, λόγω της μηχανικής και δυναμικής καταπόνησης, με το χρόνο χάνουν τις κύριες ιδιότητές τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν επικαθίσεις που σχετίζονται με την οξείδωση του λαδιού και την στάχτη που προκύπτει από τα αέρια καύσης.

Οι επικαθίσεις αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται σε κάθε αλλαγή λαδιού, για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση του νέου λαδιού. Για αυτόν τον λόγο είναι θεμελιώδους σημασίας η αντικατάσταση του λαδιού ως μία μορφή συντήρησης και πρόληψης αυτών των προβλημάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαρκής προστασία του κινητήρα.

Ένα καθαρό κι αποδοτικό σύστημα λίπανσης, συμβάλλει σημαντικά στην σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του κινητήρα, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και την διατήρηση της απόδοσης του κινητήρα.

Οι ουσίες της TUNAP για συντήρηση του εσωτερικού του κινητήρα εξασφαλίζουν την προστασία του οχήματος κι έναν κινητήρα πάντα αποτελεσματικό και ισχυρό.

Καινούριο λάδι σε ένα καθαρό περιβάλλον!!