Τι είναι το AdBlue ?

Το AdBlue είναι ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται από 32,5% ουρία υψηλής καθαρότητας και 67,5% απιονισμένο νερό (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241). Χρησιμοποιείται σε βαρέα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία SCR (Selective Catalytic Reduction) όπως φορτηγά, λεωφορεία, απορριμματοφόρα και σε ορισμένα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήματα.

Ποια είναι η χρήση του AdBlue ? Το AdBlue σε συνδυασμό με την τεχνολογία SCR, μετατρέπει το 85% των ΝΟx (οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από τα καυσαέρια του πετρελαιοκίνητου οχήματος σας) σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς.
Διαθέσιμες εταιρείες:
shell