Συντήρηση συστήματος καυσίμου

kinitiras

kinitiras

Είναι προφανής η ανάγκη να διατηρηθούν σε κάθε περίπτωση οι υψηλές επιδόσεις των οχημάτων, με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές καυσαερίων και την συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η TUNAP επενδύει στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή τεχνο-χημικών ουσιών για τη συντήρηση των οχημάτων. Οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην εφαρμογή τους, τόσο για την επίλυση όσο και για την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση.

Η TUNAP δεν σταματά όμως εκεί. Οι ουσίες μας παράγονται με κριτήριο το μεγαλύτερο σεβασμό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Είναι γνωστό ότι ο κινητήρας του κάθε οχήματος γεννιέται τέλειος. Όμως το στυλ οδήγησης, η μεταβλητή ποιότητα καυσίμου, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, το κλίμα κι ο χρόνος χρήσης δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου.

Για τον λόγο αυτό η TUNAP συνιστά την προστασία του συστήματος καυσίμου, μέσω της σωστής, προγραμματισμένης και συστηματικής πρόληψης, σε συνδυασμό με την τακτική συντήρηση.

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να αποφευχθεί ο σχηματισμός των επικαθίσεων από καύση, οι ακαθαρσίες και το «ρετσίνι», που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες του κινητήρα, μερικές φορές σοβαρές. Κυρίως όμως, οδηγούν σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου με επακόλουθη αύξηση του κόστους λειτουργίας του οχήματος, καθώς και σε μείωση της απόδοσής του.

Συχνά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η έλλειψη ενός κατάλληλου μέσου πρόληψης δημιουργεί μία κατάσταση υψηλού κινδύνου για την λειτουργία του κινητήρα και στην πράξη καθίσταται απαραίτητο να παρέμβει μηχανικός επί του οχήματος.

Η TUNAP και σε αυτήν την περίπτωση παρέχει την επαγγελματική της εμπειρία και την τεχνογνωσία της στις τεχνο-χημικές ουσίες. Έτσι, πολλές από αυτές τις καταστάσεις μπορούν να επιλυθούν επιτυχώς με την εφαρμογή των συστημάτων καθαρισμού της TUNAP.

55655656