Συντήρηση Ψυγείου

cooler

cooler

Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση του οχήματος είναι αναγκαίο να διατηρηθεί υπό έλεγχο η θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα.
Αν είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα, με αποτέλεσμα την αύξηση κατανάλωσης καυσίμου.

Το κύκλωμα ψύξης πρέπει να ελέγχεται τόσο εσωτερικά όσο κι εξωτερικά. Για σωστή λειτουργία, το εσωτερικό των σωληνώσεων πρέπει να είναι απαλλαγμένο από επικαθίσεις και σκουριά, αλλιώς επέρχεται αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα.

Εξωτερικά, είναι απολύτως απαραίτητο οι κυψέλες να είναι ελεύθερες από ακαθαρσίες (όπως σκόνη, βρωμιά, γύρη, φύλλα, έντομα), για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσά τους, έτσι ώστε να ψύχονται τα ψυκτικά υγρά.

Η TUNAP έχει αναπτύξει καινοτόμες ουσίες, προκειμένου να επιλυθούν και να αποτραπούν αυτά τα πιθανά προβλήματα.