Συντήρηση κι Αντιδιαβρωτική Προστασία Φρένων

frena

frena

Το σύστημα πέδησης έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη προσοχή, δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του με την πάροδο του χρόνου και στις πιο ποικίλες συνθήκες φορτίου, την απόσταση και τις κλιματικές συνθήκες.

Με τη χρήση, οι μεγάλες μηχανικές δυνάμεις λειτουργίας παράγουν υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη μηχανική καταπόνηση. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με παράγοντες που σχετίζονται με μια πιθανή φθορά υλικών ή διάβρωση (λόγω της συγκέντρωσης διαλυμένου αλατιού το χειμώνα ή λάσπης καθ’ όλη την διάρκεια του έτους), εξασθενίζουν την αποτελεσματικότητα και την ισορροπία της πέδησης και κατά συνέπεια, την ασφάλεια του οδηγού.

Για την TUNAP η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας.

Για αυτόν τον λόγο, αναπτύξαμε ουσίες που είναι σε θέση να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα του συστήματος πέδησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία του:

  • μέσω προσεκτικού καθαρισμού όλων των εξαρτημάτων σε κάθε αντικατάσταση ή συντήρηση, με την αφαίρεση τυχόν βρωμιών που εμποδίζουν την σωστή κίνηση κι εκτόνωση της πίεσης των τακακιών.
  • μέσω προστασίας από τη διάβρωση, που εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και την αποδοτικότητα του συστήματος στην πάροδο του χρόνου.