Συντήρηση ηλεκτρικών

4545454545

4545454545

Περισσότερο από το 50% των προβλημάτων σε ένα όχημα οφείλονται σε ηλεκτρικές βλάβες: τα φις αντιπροσωπεύουν μία από τις αδυναμίες του συστήματος, μαζί με την ηλεκτροχημική διάβρωση και το πρόβλημα του ηλεκτρικού τόξου.

Ηλεκτροχημική διάβρωση συμβαίνει όταν μεταξύ δύο διαφορετικών μετάλλων, η παρουσία ενός ηλεκτρολύτη (υγρού) και του αρνητικού ακροδέκτη έχει διαβρωθεί.

Το πρόβλημα του ηλεκτρικού τόξου συμβαίνει μεταξύ δύο σημείων υπό τάση, τα οποία δεν έχουν καμία επαφή (οι επιφάνειες ποτέ δεν είναι απόλυτα λείες) και στη συνέχεια δημιουργεί απώλειες ρεύματος, μεταφέρεται στα υλικά ως αδέσποτο ρεύμα κι εξελίσσεται σε βραχυκύκλωμα.

Για να αποφευχθούν όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αποτελεσματική μόνωση, μέσω της χρήσης αξιόπιστων ουσιών.

Η TUNAP δεν χρησιμοποιεί ορυκτές (ανόργανες) ουσίες επειδή ξηραίνονται με τα ηλεκτρικά τόξα, καρβουνιάζουν από σπινθήρες, αυταναφλέγονται μεταξύ 120°C και 150°C, πήζουν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ ρετσινοποιούνται κι εξατμίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αντιθέτως έχουμε αναπτύξει 100% συνθετικές ουσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από:

  • χημική ουδετερότητα με πλαστικά και μέταλλα
  • θερμική σταθερότητα από -50°C έως και +180°C
  • μη ρετσινοποίηση
  • μη παραγωγή αυτανάφλεξης

Οι ουσίες για τα ηλεκτρονικά της TUNAP είναι κατάλληλες για καθαρισμό, συντήρηση, και προστασία επαφών, συνδέσμων και καλωδιώσεων, έτσι ώστε να είναι απολύτως αποτελεσματικά και πάντα λειτουργικά.