Γιατί οι εβαπορέτες σταματούν να λειτουργούν

air contision

air contision

Η κυριότερη αιτία για να σταματήσει να λειτουργεί η εβαπορέτα του κλιματισμού είναι προφανώς η διαρροή. Πράγματι, μία στο τόσο υπάρχει περίπτωση το εσωτερικό διάφραγμα να έχει αποσπαστεί από μόνο του, αλλά από στατιστική άποψη αυτά τα περιστατικά μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα.

Στο κάπως μακρινό παρελθόν, όταν τα συστήματα γεμίζονταν με ψυκτικό R-12, ως επί το πλείστον οι διαρροές ξεκινούσαν από το εσωτερικό της εβαπορέτας. Η άμεση αιτία ήταν κυρίως η υγρασία και ο αέρας που εισέρχονταν στο σύστημα κλιματισμού από τους ελαστικούς σωλήνες. Η ποιότητα των σωληνώσεων κλιματισ-μού τότε ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο και ήταν πολύ πιο ευαίσθητες στην διαπέραση.
Μέσα στην εβαπορέτα, ο αέρας και η υγρασία δημιουργούν οξέα, που βρίσκουν τον δρόμο τους προς τα έξω, «τρώγοντας» τα τοιχώματα της εβαπορέτας.

Εκείνη την εποχή, μία άλλη αιτία για διαρροές ήταν η χρήση διαφόρων ειδών υγρών, που προσφέρονταν ως υγρό πλύσης. Ήταν η χρονική περίοδος όπου η βιομηχανία air-condition οχημάτων στην Ευρώπη ήταν ακόμα στα σπάργανα, και πολλά προϊόντα δεν είχαν αναπτυχθεί για χρήση σε συστήματα aircondition αυτοκινήτων. Σε μεταγενέστερο στάδιο αποδείχθηκε ότι πολλά από αυτά τα υγρά ήταν στην πραγματικότητα ακατάλληλα και μπορεί να έχουν πιθανόν συμβάλει σε περιπτώσεις διαρροών από το εσωτερικό της εβαπορέτας.

Συστήματα με R-134a

Οι διαρροές στα συστήματα με          R-134a αναπτύσσονται με αντίθετη φορά: από έξω προς τα μέσα. Διαρροές που ξεκινούν από το εσωτερικό της εβαπορέτας είναι σπάνιες σε συστήματα με R-134a. Αυτό οφείλεται στην βελτιωμένη ποιότητα των σωληνώσεων. Επίσης, οι βελτιωμένες τεχνολογίες στεγανο-ποίησης αποτελούν σημαντικό παρά-γοντα. Επιπλέον, από την εισαγωγή του προτύπου ποιότητας SAE J2670 για τα πρόσθετα κλιματισμού οχημάτων, οι τεχνικοί συντήρησης μπορούν πλέον να κάνουν μια συνειδητή επιλογή από προϊόντα που έχουν δοκιμαστεί για να μην προκαλούν οποιαδήποτε μορφή βλάβης στο σύστημα κλιματισμού.

Σύμφωνα με μία έρευνα (του 2004) που έχει πραγματοποιηθεί από έναν από τους σημαντικότερους κατά-σκευαστές εβαπορέτων Aircondition αυτοκινήτων, το 40% των εβαπορέτων που επιστρέφονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, έχουν σταματήσει να λειτουργούν λόγω διαρροής στο εσωτερικό του συστήματος. Αυτό αποτελεί το 1-2% του συνόλου των εβαπορέτων που έχουν επιστραφεί ως αποτέλεσμα διαρροής κατά τα πρώτα 3-4 χρόνια. Μπορεί να πείτε τώρα ότι αυτό δεν είναι πολύ, «άλλωστε, το 98% ή περισσότερο δεν έχουν κανένα πρόβλημα». Εάν όμως το  υπολογίσετε αυτό σε πραγματικά νούμερα, αντιπροσωπεύει έναν μεγάλο αριθμό από εβαπορέτες. Μόνο στην Ευρώπη, με 13,5 εκατομμύρια πωλήσεις και-νούργιων αυτοκινήτων το περασμένο έτος, μιλάμε για 100.000 – 200.000 εβαπορέτες.

Στην ίδια έκθεση, αναφέρεται ότι ο αριθμός των διαρροών αυξάνεται μετά την περίοδο εγγύησης.
Αλλά ακόμα κι αν δεν ισχύει αυτό, ο αριθμός των εβαπορέτων είναι ένα ακόμα ενδιαφέρων νούμερο για την ανεξάρτητη αγορά ανταλλακτικών κι εξαρτημάτων.

Πρόληψη

Ωστόσο, ένα επαγγελματικό κέντρο service που νοιάζεται για το συμφέρον του πελάτη του και πιστεύει στις μακροπρόθεσμες σχέσεις, έχει επίσης ενδιαφέρον να μάθει πώς μπορεί να προληφθεί η πρόωρη βλάβη λόγω διαρροής σε μία εβαπορέτα.
Χρησιμοποιώντας αυστηρά και μόνο πρόσθετα J2670, είναι ένας τρόπος. Το να γνωρίζει το κέντρο service γιατί οι εβαπορέτες μπορεί να αναπτύξουν μια διαρροή από το εξωτερικό, και να είναι σε θέση να το προβλέψει και να το αποτρέψει να συμβεί είναι φυσικά πολύ πιο σημαντικό

Αιτίες

Πολλές πληροφορίες σχετικά με το γιατί οι εβαπορέτες αναπτύσσουν διαρροές στο εξωτερικό τους έχουν συγκεντρωθεί από κατασκευαστές που έχουν αρχίσει μόνοι τους να σκάβουν βαθιά σε αυτό το πρόβλημα. Ένας από αυτούς είναι η Valeo, η οποία έχει πραγματοποιήσει παγκόσμια έρευνα σχετικά με τις εβαπορέτες που έχουν επιστραφεί λόγω διαβρωμένων κοιλω-μάτων των σπειρών τους.

Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης έρευνας, οι εβαπορέτες πρώτα πλύθηκαν. Μετά από αυτό, αναλύθηκε η σύνθεση του νερού πλύσης για να προσδιορισθεί ποια συστατικά βρί-σκονται μέσα στα κοιλώματα.

Αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία αυτών των συστατικών αποτελείται από χλωρίδια, μέταλλα, διοξείδιο του θείου, σίδηρο και χαλκό. Όλες αυτές οι ουσίες είναι γνωστές για τις διαβρωτικές επιπτώσεις τους σε μέταλλα, συνεπώς και στις σπείρες της εβαπορέτας.

Το ιόν χλωριδίου σχηματίζεται όταν το στοιχείο χλώριο, ένα αλογόνο, αποκτά ένα ηλεκτρόνιο για να σχηματίσει ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν. Τα χλω-ριούχα θεωρούνται επικίνδυνα επειδή προκαλούν διάβρωση στα μέταλλα.

Το χλώριο μπορεί επίσης να βρεθεί στον αέρα, ειδικά σε περιοχές κοντά στη θάλασσα ή στον ωκεανό.

Το Θείο στην ατμόσφαιρα είναι συχνά ένα υπόλειμμα από τα καμένα ορυκτά καύσιμα όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο, και το υγραέριο. Βρίσκονται κυρίως σε βιομηχανικές περιοχές και σε περιβάλλον με συχνή και βαριά κυκλοφορία οχημάτων (μποτιλιάρισ-μα).

Προστασία

Στο παρελθόν – στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα – οι κατασκευαστές εβαπορέτας έχουν κάνει πάρα πολλά για να προστατεύσουν τα προϊόντα τους από την επίδραση των χλωριούχων και του θείου. Μια από τις πρώτες λύσεις ήταν η εφαρμογή ενός στρώματος από φωσφορικές-χρωμικές ουσίες στην εβαπορέτα. Μόλις τέθηκε σε λειτουργία αποδείχθηκε ότι αυτά τα στρώματα, όταν εφαρμόζονται υπερ-βολικά, θα μπορούσε να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. Όταν οι χρωμικές ουσίες άρχισαν να δέχονται πυρά από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η χρήση αυτού του τύπου στρώματος

τερματίστηκε σύντομα. Οι διάδοχοι του φωσφορικού χρωμικού στρώματος προστασίας, ήταν προϊόντα τα οποία είτε απέκρουαν το νερό είτε το έκαναν να ρέει κάτω από τις σπείρες γρηγορότερα.
Επί του παρόντος, η χρήση ειδικών στρωμάτων ρητίνης και πυριτικών είναι τα αγαπημένα μεταξύ πολλών κατασκευαστών.

Ακόμα όμως και αυτά τα τελευταία προστατευτικά στρώματα δεν προσφέ-ρουν πλήρη προστασία. Ειδικά σε περιοχές με υψηλή υγρασία.

Σε πολλές περιπτώσεις, τέτοια στρώματα είναι εξαιρετικά λεπτά, επειδή δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική απόδοση και λειτουργία της εβαπορέτας. Λόγω της λεπτότητας τους, δεν είναι ασυνήθιστο να αποσπαστεί ένα μικρό κομμάτι (φλοίδα), δίνοντας στις χημικές ουσίες από το περιβάλλον την ευκαιρία να επικολληθούν και να «τρώνε» τα μέταλλα.

Πρόληψη

Μόνο λίγοι γνωρίζουν ότι, ακόμη και τα μεταλλικά σωματίδια στο εξωτερικό της εβαπορέτας μπορεί να προκαλέ-σουν διαρροές. Όταν μεταλλικά σωματίδια έρχονται σε επαφή με υγρασία, γαλβανικά κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να σχηματίζονται στην επιφάνεια της εβαπορέτας.

Τα γαλβανικά κύτταρα, στην πράξη, λειτουργούν ως μικρές μπαταρίες μεταφοράς ρεύματος που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στον πυρήνα της εβαπορέτας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μικρές ποσότητες δεν αποτελούν πρόβλημα. Αν πρόκειται για μεγαλύτερες ποσότη-τες, η διάβρωση μπορεί να γίνει ένα πραγματικό πρόβλημα. Μεταλλικά σωματίδια μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον. Μια άλλη πιθανότητα είναι, ωστόσο, ότι αυτά είναι στην πραγματικότητα σωματίδια φθοράς της εβαπορέτας.

Αυτό σημαίνει ότι και η θέση του φυσητήρα HVAC μπορεί να επηρεάσει την διάβρωση της εβαπορέτας – ειδικά εάν ο φυσητήρας είναι τοποθετημένος μεταξύ του φίλτρου αέρα και του της εβαπορέτας – ή εάν δεν υπάρχει καθόλου φίλτρο στο όχημα. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν κάτι σπάνιο στις μέρες μας, όμως συμβαίνει να μην αντικαθίστανται τα βρώμικα φίλτρα κατά την διάρκεια του service.

Αντικατάσταση φίλτρου

Εάν το φίλτρο είναι τοποθετημένο μετά τον φυσητήρα, είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί κατά το service. Όχι μόνο όταν το φίλτρο δεν αντικαθίσταται στο χρόνο που πρέπει, αλλά κι όταν η αντικατάσταση γίνεται με μη επαγγελματικό τρόπο.

Είναι ύψιστης σημασίας να βγει ένα χρησιμοποιημένο φίλτρο από το περίβλημά του πολύ προσεκτικά. Αν αυτό δεν γίνει, μικρόβια και σωματίδια μπορεί να αποκολληθούν από το φίλτρο και να προσγειωθούν στον αγωγό αναρρόφησης, ακριβώς πριν την εβαπορέτα.

Μόλις το σύστημα κλιματισμού λειτουργήσει, αυτά τα μεταλλικά σωματίδια μπορεί να προσκολληθούν στις σπείρες της εβαπορέτας.

Μικροβιολογική διάβρωση

Διατρητική διάβρωση μπορεί να προκύψει όταν θραύσματα και μύκητες αναπτύσσονται στην επιφάνεια της εβαπορέτας.
Αυτή η μορφή της μικροβιολογικής διάβρωσης μπορεί να δημιουργηθεί όταν μικρόβια που καταναλώνουν οξυγόνο, δημιουργούν μία διαφορά οξυγόνου μεταξύ της περιοχής τους και σε άλλες περιοχές της εβαπορέτας που είναι απαλλαγμένη από μύκητες. Αυτό συχνά οδηγεί σε μία αποκαλούμενη ηλεκτροχημική διαφορά δυναμικού (που την ονομάζουμε τάση). Αυτή η τάση δημιουργεί μίνι ηλεκτρικό τόξο που προκαλεί προφανώς διάβρωση της εβαπορέτας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επίσης και μικροβιολογικά επηρεαζόμενη διάβρωση.

Οι μύκητες από μόνοι τους μπορεί να οδηγήσουν και στην δημιουργία οξέων. Αυτά τα οξέα προκαλούν μείωση του pΗ της συγκεντρωμένης υγρασίας. Ως συνέπεια, τα χημικά από τον αέρα διαλύονται σε συμπυκνώμα-τα της εβαπορέτας ευκολότερα και δημιουργείται μία ισχυρή διαβρωτική επίδραση στην μεταλλική επιφάνεια της εβαπορέτας.

Πρόληψη

Το συμπέρασμα του παρόντος άρθρου είναι σαφές.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση της εβαπορέτας του κλιματισμού όχι μόνο εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές, αλλά επιμηκύνει και την διάρκειας ζωής της, καθώς απομακρύνονται υπολείμματα κι επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο τονίζουν και πάλι την σημασία που έχει η αντικατάσταση του φίλτρου γύρης (καμπίνας) στον χρόνο που πρέπει.

Η αντικατάσταση των φίλτρων, στον χρόνο που πρέπει, συμβάλει στην επιμήκυνση ζωής της εβαπορέτας. Ειδικά στην περίπτωση των σύγχρονων οχημάτων όπου το πάχος του μετάλλου της εβαπορέτας είναι ακόμη λεπτότερο, προκειμένου να πληροί τις τελευταίες αυστηρές απαιτήσεις απόδοσης.

Η λεγόμενη οσμή ψυγείου, η οποία θεωρείται από πολλούς δυσάρεστη, σε αρκετές περιπτώσεις προέρχεται από το επίχρισμα της εβαπορέτας. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να αφαιρεθεί αυτό με τον καθαρισμό των σπειρών της εβαπορέτας.